Vol 22, No 2 (2015)


Cover Page

Bambu betung (Dendrocalamus asper) - BIOTROP's Collection

Inset: SEM micrograph of bambu betung taken by Widya Fatriasari